Millorar els equipaments al Fort Pienc

Prioritzar i desenvolupar de manera participada una sèrie de mesures en matèria d’equipaments:

  • Assegurar espais per a joves i també intergeneracionals a l'edifici Transformadors, en gestió cívica.
  • Obrir els bucs d'assaig de la Casa Groga en gestió cívica.
  • Utilitzar les plantes superiors de l'edifici de la Biblioteca Arús.
  • Donar un ús públic a La Monumental per a esdeveniments culturals de la ciutat.
Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Eixample
Barri(s): 
Fort Pienc
Tema: 
Acció social i comunitària
Cultura
Envelliment
Joventut