Millorar els equipaments al Bon Pastor

Prioritzar i desenvolupar de manera participada diverses mesures en matèria d’equipaments:

  • Posar en funcionament el casal de gent gran del carrer d'Alfarràs.
  • Estudiar la viabilitat de la construcció del mercat municipal del Bon Pastor, sostenible energèticament i respecte a l’entorn.
  • Desdoblar el centre de serveis socials Franja Besòs en un centre per a Trinitat Vella i un altre per a Bon Pastor/Baró de Viver, i dotar-los de més recursos humans.
Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Sant Andreu
Barri(s): 
Bon Pastor
Tema: 
Acció social i comunitària
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Envelliment