Millorar el sistema educatiu a l'Eixample

Prioritzar i desenvolupar de manera participada una sèrie de mesures en matèria d’educació:

  • Elaborar projectes educatius de districte i barris que integrin tots els nivells i totes les etapes.
  • Incrementar el nombre d’escoles bressol i de centres d'infantil i primària.
  • Instar la Generalitat que augmenti el nombre d’instituts de secundària (IES Viladomat a l’Esquerra de l’Eixample, IES Angeleta Ferrer al Fort Pienc, i un tercer a la Sagrada Família).
  • Pressionar per revertir les retallades en educació i la massificació conseqüent, i implantar la sisena hora, cobrir les substitucions i garantir que l’escola (Ferran Sunyer, Auró, Joan Miró, etc.) disposi dels espais i els recursos humans necessaris.
  • Buscar formes de finançament per a escoles i instituts perquè puguin contractar personal de suport (psicològic, psicopedagògic, etc.) i dur a terme més activitats escolars i extraescolars.
Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Eixample
Tema: 
Educació
Infància
Joventut