Millorar el Parc Natural de Collserola i els àmbits propers

Garantir una major protecció a tot l’espai que hi ha entre la Carretera de les Aigües i la ronda de Dalt, equiparant-lo a un parc natural, i assegurant la participació dels veïns i veïnes en qualsevol planificació que es faci en l’àmbit del Parc Natural de Collserola. Instar a eliminar definitivament les maniobres militars a Collserola

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Sarrià-Sant Gervasi
Tema: 
Ecologia
Relacions internacionals, cooperació i pau
Urbanisme, habitatge i mobilitat