Lluitar contra la precarietat laboral juvenil

Actualment, la gent jove representa un 15,4% de la població de Barcelona i, tanmateix, representa un 24% de la gent aturada de la ciutat. La taxa d’atur és 7 punts superior en el cas de la gent jove respecte a la mitjana, 21 punts superior en el cas del jovent d’entre 16 i 24 anys. Davant d’aquesta situació, hi ha hagut un augment de persones joves que han emigrat a l’estranger, fins al punt que les persones d’entre 15 i 29 anys residents a l’estranger han augmentat un 61% entre el 2009 i el 2014.

Tenint en compte que la població jove és un dels col·lectius més exposats a la precarietat, proposem:

  • Facilitar l’accés al món del treball, realitzant un pla d’ocupació a la ciutat que posi especial èmfasi en col·lectius com la gent jove o aturada de llarga durada.
  • Impulsar en el marc de la nova estratègia de BCN Activa la formació i inserció laboral de les persones i afavorir la contractació juvenil dintre de BCN Activa.
  • Dignificar les condicions laborals de les persones joves en els sectors ocupacionals on tenen una major presència (sector serveis, lleure, restauració, etc.) mitjançant les inspeccions de control per reduir pràctiques com la concatenació de contractes, la reducció de jornades injustificada, les falses contractacions per obra i servei, entre altres.
  • Garantir que les empreses objecte de contractacions i subcontractacions per part de l’Ajuntament vetllin per unes condicions laborals dignes de les persones joves. 
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Drets humans, civils i socials
Joventut
Pobresa i exclusió