Lluita contra la violència contra les dones i la LGTBI+fòbia

Segons l’Enquesta de Violència Masclista, el 29.9% de barcelonines han patit, al llarg de la seva vida, una agressió masclista greu. Més del 16% de les dones han patit agressions masclistes al carrer i 1 de cada 3 afectades procurarà no sortir mai sola al carrer després de l’agressió. Així mateix, el 10,1% de barcelonines ha perdut la feina, en algun moment de la vida, per agressions masclistes directes. En un any, 9.648 barcelonines van ser objecte d'agressions masclistes d’especial gravetat, ja fos en la parella, en la família o en àmbits socials o laborals.

Les polítiques per lluitar contra les violències envers les dones que proposem impliquen:

  • Un canvi en l’estructura política i pressupostària de l’Ajuntament (plans participatius, desplegament real a barris, consells vinculants, creació d’un observatori).
  • Millorar la detecció comptant amb el teixit associatiu de la ciutat.
  • Avaluar l’atenció (valorar urgències i acolliment, procediment per als casos d’assassinat, programes d’ocupació, suport a professionals).
  • Pal·liar la pèssima situació dels òrgans judicials (acompanyar, personar-se com a acusació).
  • Millorar la gestió dels serveis (òptica de procés i no mercantilista, criteris de qualitat).
  • Realitzar programes que atenguin la diversitat de les dones i la diversitat d’àmbits (cura de la diversitat, programes contra la mutilació genital femenina i violències sexuals).

La política contra la LGTBI+fòbia que plantegem posarà en pràctica la Llei catalana dels Drets de les persones Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals, així com la derogació dels articles de l’Ordenança del Civisme que atempten contra les llibertats afectivosexuals, la creació d'un centre LGTBI+ a la ciutat, la formació de professionals, la promoció de la salut (campanyes de prevenció, no-discriminació i patologització) i el suport real a les entitats. 

Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Drets humans, civils i socials
Gènere
Seguretat i convivència