Introduir procediments de contractació municipal transparents i participats

Els recursos públics són un bé comú i la seva redistribució ha de ser transparent, equitativa i justa. Les contractacions de béns, obres i serveis que adjudiquen les administracions són una eina clau en el repartiment d'oportunitats. L'any 2014 l'Ajuntament realitzà contractes per valor de 215 milions d’euros,gairebé un 10% del pressupost anual. Actualment, però, els procediments de contractació (concursos) són opacs, fet que encoratja la corrupció, redueix la competència i beneficia les elits dominants. El nostre objectiu és treballar per la transparència, l'equitat i la justícia en la contractació municipal, incorporant en tots els processos criteris que afavoreixin la redistribució i inspirats en part en el model de la ciutat de Medellín: 

  • Assegurar la participació de personal tècnic extern i ciutadania en la redacció de l'objecte del contracte.
  • Fomentar l'equilibri en la composició de jurats entre càrrecs públics, personal tècnic i ciutadania.
  • Impulsar la rotació de persones en la presa de decisions.
  • Redactar un manual de contractació transparent per a totes les instàncies municipals que asseguri la publicitat dels criteris, de les deliberacions i dels resultats de l'avaluació mitjançant barems clars i quantificables.
  • Realitzar avaluacions que permetin a més llarg termini prendre en consideració els resultats assolits i el grau de satisfacció ciutadana d'aquests processos.
Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Tema: 
Participació, transparència i rendició de comptes