Iniciar la construcció de l'illa d'equipaments de La Llosa

Iniciar la construcció de l'illa d'equipaments de La Llosa amb espai per a joves, escola bressol i d'altres, en funció del conjunt de necessitats dels barris de l'entorn.

Tipus Model de ciutat: 
Drets bàsics
Districte(s): 
Horta-Guinardó
Barri(s): 
La Vall D'hebron
Tema: 
Acció social i comunitària
Educació
Envelliment
Participació, transparència i rendició de comptes
Urbanisme, habitatge i mobilitat