Incrementar els recursos del pla comunitari

Incrementar els recursos del pla comunitari.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Sant Martí
Barri(s): 
El Besòs i El Maresme
Tema: 
Acció social i comunitària