Incentivar la indústria local

Barcelona ha experimentat una important desindustrialització els darrers anys. L’activitat industrial constitueix un element important per mantenir un elevat grau de diversificació econòmica per raó dels efectes que genera en altres activitats i per la seva relació amb el canvi tècnic. Si bé és evident que una política industrial ha de contemplar una visió metropolitana, cal impulsar algunes mesures clares d’àmbit local, com per exemple:

  • Promoure el manteniment i la consolidació dels polígons industrials existents (Zona Franca, Bon Pastor, Verneda), garantint-ne la qualificació urbanística i les infraestructures fonamentals perquè puguin seguir actius.
  • Mantenir les activitats productives que subministren béns industrials de proximitat i que sovint requereixen una bona organització que no generi problemes de convivència (creació de minipolígons de proximitat en barris en remodelació o en espais reservats).
  • Consolidar les activitats de serveis industrials articulats en el teixit productiu local.
  • Promocionar experiències productives en sectors tradicionals orientades a promoure la producció de qualitat basada en la qualificació laboral i les condicions laborals justes.
  • Fer de Barcelona una ciutat capdavantera en els temes vinculats a les noves formes de producció digital distribuïdes.
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Societat del coneixement