Incentivar la creativitat, l'autonomia, la coeducació i la participació de tots els infants a l'escola i a la comunitat

La qualitat de l'educació passa, entre altres coses, per potenciar la creativitat, l'autonomia i la participació significativa dels infants i els adolescents i per concebre'ls com a ciutadans de ple dret als centres educatius i a la comunitat. Les mesures que cal emprendre per aconseguir aquest objectiu són:

  • Formar el professorat en els drets dels infants i en els principis de la coeducació, la interculturalitat i l'ecologia per convertir l’escola en un espai on els infants siguin escoltats i on se'n potenciï el màxim desenvolupament sense discriminacions, en especial, amb programes de prevenció de la violència sexista i racista entre adolescents.

  • Impulsar mecanismes de participació significativa dels infants com a part dels processos d'aprenentatge i en la presa de decisions democràtica, tant als centres educatius com a la comunitat.

  • Crear espais d’aprenentatge compartit entre centres amb projectes d'innovació pedagògica i formació intergeneracional, i experiències educatives d'aprenentatge i servei de dimensió comunitària.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Educació
Gènere
Infància
Joventut
Migracions
Minories ètniques i culturals
Participació, transparència i rendició de comptes