Impulsar un pla de dinamització infantil i juvenil als barris de Sant Andreu

Impulsar un pla de dinamització infantil i juvenil als barris de Sant Andreu.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Sant Andreu
Tema: 
Infància
Joventut