Impulsar un observatori municipal autònom per avaluar les polítiques públiques

L'avaluació de les polítiques públiques, tant dels resultats com del procés d'implantació, es considera un element clau en el plantejament de noves propostes i també és una eina de control democràtic. La creació de mecanismes de seguiment i avaluació de polítiques aporta evidències i informació sobre els resultats reals de les polítiques més enllà de la seva realització, cosa que permet, d'una banda, millorar el procés d'elaboració de polítiques públiques i, de l'altra, detectar errors en el plantejament i la implantació de les polítiques i dirimir-ne responsabilitats.

Tot i que existeixen mecanismes formals d'avaluació de les polítiques que es duen a terme dins de les administracions, sovint les avaluacions que es fan responen a criteris polítics i no són imparcials. Per tal de millorar el sistema d'avaluació de polítiques proposem:

 • Crear un observatori municipal autònom l'objectiu del qual sigui l'avaluació de les polítiques públiques de l'Ajuntament. Les funcions de l'observatori seran, entre altres:
  • Recopilarinformació sobre els resultats i els processos de desenvolupament de les polítiques.
  • Valorar el grau d'ajust als objectius i els resultats previstos.
  • Comptar amb una àrea tècnica encarregada de l'avaluació que en garanteixi l'exhaustitivat. i
  • Incloure mecanismes de participació ciutadana per a la implicació de les persones que ho desitgin en l'avaluació de polítiques.
  • Proposar noves polítiques de forma conjunta amb la ciutadania, fruit dels processos d'avaluació desenvolupats.
Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Tema: 
Participació, transparència i rendició de comptes