Impulsar un nou pacte de convivència per la ciutat

La bona convivència i el civisme són dos requisits importants per a l'existència d'una Barcelona més amable i humana. L'actual ordenança del civisme, no obstant això, constitueix un marc regulador insuficient, i en molts casos, contraproduent, per a la gestió democràtica de la convivència a la ciutat. Per resoldre aquesta situació, proposem:

  • Derogar les normes de l'actual ordenança que faciliten abusos de poder sobre les persones més vulnerables i l'estigmatització de col·lectius i persones segons etiquetes preestablertes.

  • Impulsar un nou pacte de convivència, inclusiu, democràtic i no discriminatori per la ciutat.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Acció social i comunitària
Drets humans, civils i socials
Pobresa i exclusió
Seguretat i convivència