Impulsar un espai públic que prioritzi la vida quotidiana

Barcelona ha sigut un referent mundial d’espai públic inclusiu i generador d'autoestima col·lectiva, assolit al llarg dels anys de la democràcia. Aquesta millora, però, és molt fràgil. Durant els últims anys hi ha hagut una forta tendència a expulsar la ciutadania de l’espai públic. La pressió del turisme ha fet que espais com La Rambla hagin perdut la seva condició central i simbòlica per a la ciutadania o que el número de terrasses s’hagin doblat en la darrera legislatura.

A Barcelona En Comú entenem l’espai públic com un bé comú i volem treballar perquè aquest espai prioritzi la vida quotidiana i faciliti les trobades, l’autonomia, els aprenentatges col·lectius i la interdependència; sigui compartit entre col·lectius i afavoreixi la mescla generacional amb àrees i activitats per a totes les persones i sense barreres entre zones verdes, de jocs, d'esport, de descans, etc.; sigui equilibrat i flexible en els usos, de manera que hi convisquin bancs, terrasses, banys públics, fires de carrer i activitats culturals, i que redistribueixi les places «toves» (jardins i terra); es gestioni i dissenyi corresponsablement entre l'ajuntament i la ciutadania per promoure'n la cura; sigui inclusiu i accessible i fomenti la convivència abans que no ordenar el civisme; i perquè sigui segur en un sentit ampli, perquè no hi ha millor “vigilància” que recuperar la idea de veïnatge donant suport als comerços de proximitat, activant l'ús intensiu dels equipaments i promovent els espais intermedis entre habitatge i carrer. Amb aquest propòsit, proposem:

  • Limitar les terrasses tant en nombre com en extensió.

  • Exigir el compliment de la normativa que prohibeix la instal·lació de sistemes de tancament temporal que finalment serveixen per equiparar les terrasses a espais tancats.  • Vetllar per l’existència d’un espai públic de qualitat en el qual estar i conviure sigui més important que passar i consumir.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Envelliment
Gènere
Seguretat i convivència
Urbanisme, habitatge i mobilitat