Impulsar la cultura com un bé comú

Barcelona conté una riquesa cultural important, que l'ha convertit en referència internacional en diversos camps. En els últims anys, no obstant això, la cultura també ha estat objecte de privatització i mercantilització o ha estat utilitzada com un recurs per vendre una identitat pròpia al mercat competitiu de les ciutats globals.

Aquestes polítiques no solament han generat exclusió i especulació, sinó que han acabat per distorsionar la pròpia identitat de Barcelona, invisibilitzant-ne la diversitat cultural històrica, la pluralitat del teixit associatiu i la creativitat de les estructures de base. Per contrarestar aquesta tendència i recuperar la noció de cultura com un bé comú i com un dret ciutadà fonamental proposem:

  • Reconèixer i fomentar la diversitat ecològica dels diversos espais de creació cultural (associacions, ateneus, casals de joves, cooperatives, fàbriques de creació, fablabs).
  • Revisar la concessions de centres cívics, museus i altres equipaments a empreses privades i introduir la gratuïtat i accessibilitat d'aquests espais.
  • Impulsar iniciatives de naturalesa transdisciplinar i marcs ACTS (art, ciència, tecnologia i societat)
  • Estimular una concepció de la cadena de valor de la producció cultural (recerca, creació, exhibició, mediació i divulgació) integrada, horitzontal i en obert.
  • Evitar la requalificació de solars o equipaments culturals a sòl edificable per a l'enriquiment privat (per exemple, en casos com els de Can Garcini o la presó Model)
  • Revisar les condicions laborals de contractació en institucions culturals (MACBA, gestió del Castell de Montjuïc, MNAC, Museu Picasso) amb l'objectiu d'evitar situacions de precarització.
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Cultura
Participació, transparència i rendició de comptes