Impulsar la creació de mecanismes financers democràtics i de control públic

En el context actual, les finances, i més concretament la banca, són necessàries per gestionar amb eficàcia els recursos econòmics. Ara bé, aquesta gestió està, actualment, dominada per poques persones i és contrària als interessos de la majoria, fins al punt que sovint la banca i els grans inversors privats arriben a condicionar les polítiques públiques en major mesura que la ciutadania.

Per això, volem Contribuir a iniciar un canvi de fons en el model financer re-enfocant les finances a la seva missió social. En concret, proposem:

  • Estudiar la creació d’un Institut Municipal de Crèdit, coordinat amb altres municipis i nivells de Govern, amb l’Institut Català de Finances i amb cooperatives de crèdit com Fiare o Coop 57, per afrontar l'actual crisi amb eficàcia i de manera equitativa, solidària i democràtica.
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Pressupostos i fiscalitat