Implicar la població en les reformes integrals dels barris

La ciutat de Barcelona presenta una gran heterogeneïtat entre districtes i barris, amb àrees amb un alt nivell de benestar i renda i d'altres amb condicions físiques i socioeconòmiques deficients en què es concentra la població més desafavorida i vulnerable, fet que genera un gran nivell de desigualtat en el territori.

Els barris són un espai d’oportunitat per millorar les situacions de vulnerabilitat que afecten les persones que hi viuen i per impulsar processos de cohesió social. Per tant, cal focalitzar programes especialment adreçats a les zones més vulnerables de la ciutat per tal de millorar les condicions físiques, socials, econòmiques i de salut de la seva població.

La Llei de Barris (2004) va suposar, des del seu origen, una nova metodologia d’intervenció integral en els barris per part de les administracions públiques. Aquest tipus de normes és fonamental per impulsar una regeneració urbana basada en la participació ciutadana. Per això proposem:

  • Posar en pràctica, dins de les possibilitats competencials existents, un pla de barris que permeti una intervenció integral des d’una mirada centrada en la transversalitat, en la participació ciutadana dels veïns i les veïnes i en l’avaluació dels resultats.
Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Tema: 
Participació, transparència i rendició de comptes