Implementar plans comunitaris

Implementar plans comunitaris a tots els barris i potenciar el pla comunitari del barri de la Salut.

Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Districte(s): 
Gràcia
Tema: 
Acció social i comunitària
Participació, transparència i rendició de comptes