Garantir que el veïnat tingui veu en les d’audiències públiques i els plens

Les experiències del moviment veïnal a Barcelona demostren la capacitat de la ciutadania de ser part activa en la participació i presa de decisions en la vida pública de la ciutat. Un dels pilars que configuren la participació social en la política municipal és la presència i participació ciutadana en les audiències públiques i els plens municipals, essent Nou Barris el districte que més ha avançat en aquesta qüestió. Cal aprofundir en aquesta línia i per això ens comprometem a:

  • Revisar les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana  i el Reglament del Consell de Ciutat i exigir la revisió de la Carta Municipal per adaptar la normativa a un nou concepte d'Audiència Pública que contempli les següents iniciatives o propostes:
    • Establir un compromís per part de l’alcalde o alcaldessa de convocar de forma obligada almenys una Audiència Pública cada cop que s’hagin de decidir temes estratègics i considerar com a vinculants les conclusions resultants.
    • Disposar de tota la informació amb el màxim de dades possible per poder prendre decisions en les reunions participatives, els consells de ciutat i les audiències públiques.
    • Facilitar i alleugerar els processos de participació per aconseguir arribar a memòries participatives que siguin adoptables de manera ràpida.
    • Fomentar una participació ciutadana activa i més representativa en la Comissió Permanent del Consell de Ciutat.
  • Assegurar una resposta efectiva per part dels càrrecs electes a les sol·licituds d'informació provinents dels veïns i veïnes de la ciutat.
Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Tema: 
Participació, transparència i rendició de comptes