Garantir l'atenció social i educativa a les famílies i els infants en situació de risc

Les conseqüències de la situació de crisi que vivim no només són materials sinó també, i en gran part, emocionals, i això fa que les famílies no puguin respondre a les necessitats dels infants. L’Ajuntament de Barcelona té l’encàrrec de donar una atenció adequada a menors que estiguin en situació de risc perquè no troben en les seves famílies un espai que garanteixi un desenvolupament psicològic i social adequat.

Per donar aquesta atenció plantegem:

  • Elaborar un pla de treball socioeducatiu codissenyat entre professionals i famílies. Quan el cas es valori d'alt risc, la família haurà de ser atesa per un Equip d'Atenció a la Infància i l’Adolescència.

  • Afavorir la formació continuada dels equips d’atenció per tal de garantir un bon treball i unes bones pràctiques i augmentar el cos de treballadors i treballadores.

  • Garantir una atenció adequada a les famílies, centrada en tres elements: les necessitats de desenvolupament dels infants, les competències parentals i els factors ambientals i socials de l’entorn proper (família extensa, recursos de la comunitat, habitatge, nivell d’ingressos).

Tipus Model de ciutat: 
Drets bàsics
Tema: 
Acció social i comunitària
Drets humans, civils i socials
Educació
Infància
Pobresa i exclusió