Garantir l’accés universal i sostenible al Parc Güell i al patrimoni verd de la ciutat

En els últims anys, s'ha regulat i tancat l'accés a diferents parcs i espais públics de la ciutat. L'argument per fer-ho ha estat combatre la massificació d'aquests parcs i fomentar una relació sostenible entre els visitants i el conjunt monumental.

En alguns casos, com el del Parc Güell, els ingressos derivats del cobrament d'entrada no han suposat la fi de la congestió. Per contra, aquesta no ha disminuït en punts calents, s'ha traslladat a altres espais sensibles com la Casa del Guarda i ha crescut a les zones de lliure accés i a la perifèria del recinte.

Al mateix temps, les visites de veïns i veïnes al parc han decaigut i s'ha establert un precedent perillós en altres zones de la ciutat, com l'Hospital de Sant Pau o el castell de *Montjuïc. Davant d'aquesta situació proposem:

  • Revisar el sistema de límits i cobrament per l'accés a qualsevol zona del Parc Güell incloses la zona monumental i les portes exteriors que s'han imposat fa uns anys en detriment de la seva estètica natural

  • Garantir l'accés universal a totes les persones, mitjançant mesures que no tallin la relació entre el conjunt patrimonial i el barri pel qual va ser concebut.

  • Reduir l'impacte de les visites turístiques a través de plans d'accés i mobilitat que prioritzin l'ús del transport públic i de la diversificació de la imatge de promoció turística de Barcelona al món.

  • Crear una entitat gestora específica del Parc Güell que busqui fonts d'ingressos alternatives al cobrament d'entrades (bar, museu, llibreria, taxa turística).

  • Obrir el castell de Montjuïc com a espai dedicat a la memòria, accessible a totes les persones sota un projecte amb sentit cívic i no d'explotació turística.

  • Protegir, en general, el patrimoni verd de la ciutat, juntament amb els elements monumentals inherents, perquè es reverteixin les situacions actuals de privatització (terrasses, servituds, concessions, accessos amb entrada o controlats) en el sentit de la reapropriació ciutadana.

  • Afavorir les iniciatives de valorització que impliquin participació activa del veïnat.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Participació, transparència i rendició de comptes
Urbanisme, habitatge i mobilitat