Garantir la qualitat, la conservació i el manteniment de les zones verdes

Garantir la qualitat, la conservació i el manteniment de les zones verdes, augmentant-ne el nombre quan sigui possible.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Sant Andreu
Tema: 
Ecologia
Urbanisme, habitatge i mobilitat