Garantir la participació ciutadana en la planificació urbanística

Garantir processos participatius en la planificació urbanística, com la del pla d'usos, el Pla Paral·lel, el carrer Blai, l'àrea de Montjuïc i la connexió entre la Fira i el Port.

Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Districte(s): 
Sants-Montjuïc
Barri(s): 
El Poble-Sec
Tema: 
Participació, transparència i rendició de comptes
Urbanisme, habitatge i mobilitat