Garantir la participació ciutadana efectiva en els òrgans estables

L’actual model de participació ciutadana, desenvolupat en el Reglament de la Participació Ciutadana i el Reglament d’Organització i Funcionament dels Districtes, presenta símptomes evidents d’esgotament. És un model amb capacitat d’accés desigual i ha estat incapaç d’integrar les aportacions individuals, de les entitats i dels moviments socials. Al consistori hi ha una multitud d’òrgans de caràcter temàtic i territorial amb una capacitat de proposta i d’incidència molt petita, de caire molt vertical i formal i molt allunyats de la ciutadania. A més, sovint estan limitats a la voluntat política del responsable de torn, fet que genera involuntàriament pràctiques poc transparents i clientelars. Per revertir aquesta situació ens comprometem a:

  • Dissenyar un nou model de participació en els òrgans estables de forma conjunta amb la ciutadania.
  • Fomentar una governança compartida que reforci el paper de la democràcia directa, deliberativa i vinculant, amb metodologies presencials i digitals.
  • Introduir instruments de transparència i govern obert que aconsegueixin anar cap a la coproducció de polítiques públiques amb la ciutadania i els col·lectius organitzats. 
  • Impulsar una participació més equilibrada entre els diferents grups socials, procurar no reproduir més desigualtats i assegurar la implicació de qui menys participa. 
Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Tema: 
Diversitat funcional
Envelliment
Gènere
Joventut
Migracions
Participació, transparència i rendició de comptes