Garantir la inclusió del principi d’igualtat de gènere en totes les polítiques públiques de l’Ajuntament

Perquè la igualtat de gènere sigui realment una prioritat transversal de les polítiques públiques locals (seguint les recomanacions de Beijing del 1995 i de l'Estatut de Catalunya del 2007) és imprescindible que l’estructura organitzativa de les polítiques de gènere es reforci, i que, més enllà de gestionar determinats serveis específics i promoure col·laboracions puntuals amb la resta d'àrees, s’enfoqui a un treball continu i sistemàtic de dinamització, seguiment i suport a totes les àrees del consistori per tal d’incorporar la perspectiva de gènere en totes les actuacions municipals. En la pràctica, això implica:

  • Situar la responsabilitat de la transversalitat al màxim nivell polític i gerencial –en aquest cas a l’Alcaldia i a la Gerència Municipal– per tal de tenir suport polític suficient, una visió general del conjunt de les actuacions municipals, així com la capacitat de coordinar el treball intersectorial i transversal amb eficàcia.
  • Garantir la participació del moviment feminista en la definició de totes les polítiques.
  • Formar el personal de l’Ajuntament en matèria d’igualtat de gènere.
  • Establir referents en aquest tema en totes les àrees.
  • Avaluar sistemàticament l’impacte de gènere de totes les intervencions i  adaptar els sistemes d’informació perquè donin suport a aquests canvis.
  • Incloure clàusules d’igualtat en contractes, convenis i subvencions públiques. 
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Gènere