Garantir el dret a un envelliment digne, actiu, autònom i saludable des dels districtes

Analitzar, atenent a les especificitats de cada districte, les realitats de les persones grans, especialment les que viuen soles i les dependents, per tal de detectar situacions de vulnerabilitat i pobresa i poder fer-les front amb iniciatives com ara:

  • Garantir serveis de teleassistència i atenció domiciliària.
  • Potenciar el projecte Radars, programa d’atenció social per persones grans que viuen soles.
  • Mantenir i ampliar el programa Àpats en Companyia als casals de persones grans.
  • Millorar la xarxa d’equipaments de persones grans.
Tipus Model de ciutat: 
Drets bàsics
Districte(s): 
Ciutat Vella
Sarrià-Sant Gervasi
Gràcia
Sant Martí
Tema: 
Acció social i comunitària
Drets humans, civils i socials
Envelliment
Pobresa i exclusió
Salut
Urbanisme, habitatge i mobilitat