Garantir el debat públic sobre les inversions de gran impacte

Aquest compromís respon a la necessitat de fomentar que tota la ciutadania, i no només els actors amb més poder econòmic i/o accés al poder polític, sigui partícip de les grans inversions públiques. És necessari comptar amb la implicació de la ciutadania per aconseguir més transparència i més debat en els processos de presa de decisió de la inversió pública. Amb el debat públic es vol aconseguir una millor identificació dels problemes reals que afecten la població i, en conseqüència, una planificació més eficient per solucionar-los.

Nombroses experiències d'aquest tipus han estat implementades a diverses ciutats en l’àmbit internacional. Per al cas de Barcelona proposem:

  • Garantir que les inversions de gran impacte social, pressupostari o ambiental siguin sotmeses a debat públic, com es fa a la ciutat de Grenoble.
  • Desenvolupar la democràcia participativa a través de Consells Ciutadans Independents dotats de recursos materials i financers i en què els ciutadans i les ciutadanes que hi participen són seleccionats per sorteig.
  • Impulsar eines de participació digital i presencial que permetin que iniciatives ciutadanes molt votades siguin sotmeses a consulta municipal (com a Finlàndia).
Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Tema: 
Ecologia
Participació, transparència i rendició de comptes
Pressupostos i fiscalitat