Fomentar les passejades culturals i donar suport a les festes majors de tots els barris

  • Detectar i fomentar iniciatives que promoguin passejades culturals al Districte.
  • Donar suport a les festes majors de tots els barris.
Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Gràcia
Tema: 
Cultura
Urbanisme, habitatge i mobilitat