Fomentar la creació d’un parc públic d’habitatge de lloguer amb els pisos públics i els pisos desocupats dels bancs

Fomentar la creació d’un parc públic d’habitatge de lloguer amb els pisos públics i els pisos desocupats dels bancs.

Tipus Model de ciutat: 
Drets bàsics
Districte(s): 
Sant Martí
Tema: 
Pobresa i exclusió
Urbanisme, habitatge i mobilitat