Fomentar la creació d’un parc públic d’habitatge amb els pisos públics i els pisos desocupats dels bancs

Fomentar la creació d’un parc públic d’habitatge amb els pisos públics i els pisos desocupats dels bancs.

Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Districte(s): 
Nou Barris
Tema: 
Drets humans, civils i socials
Urbanisme, habitatge i mobilitat