Fomentar el lleure, el joc i l’esport a l’aire lliure per a tothom

La pràctica esportiva a l'espai públic és una realitat creixent. L'ús esportiu de l'espai públic s'ha centrat en grans esdeveniments i en competicions que cada vegada són més comercials.

La pràctica esportiva a l'espai públic és especialment important per a als col·lectius que per raons econòmiques no poden accedir a les instal·lacions esportives. Per això, a més d'afavorir les polítiques de tarificació social en instal·lacions esportives, és important facilitar la pràctica esportiva al carrer. Amb aquest objectiu, proposem:

  • Promoure la pràctica esportiva a l'espai públic dirigida a tota la ciutadania.
  • Desenvolupar en cada districte un pla de promoció de la pràctica esportiva, que inclogui la que es pugui realitzar en parcs i jardins.
  • Incloure activitats per a totes les edats dinamitzades per personal preparat tècnicament.
  • Facilitar la pràctica en parcs, jardins i carrers, mitjançant la senyalització de circuits urbans, especialment els caps de setmana.
Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Esports i lleure