Fomentar activament el desenvolupament comunitari i el treball col·laboratiu

Fomentar activament el desenvolupament comunitari i la participació́ en la xarxa associativa i veïnal. Promocionar les xarxes de solidaritat com els bancs d'aliments, el banc del temps, etc., i crear-ne de noves a partir de les necessitats. Donar suport a l'autogestió i a les iniciatives del barri pel que fa a l'ús d'habitatges o edificis buits. Fer un inventari d’oportunitats del barri per combatre la desigualtat: edificis buits, locals, oportunitats de feina dins la xarxa del barri, etc. En el cas dels habitatges buits, crear mecanismes per posar-los a disposició de les greus necessitats d’habitatge social. Promocionar l'economia social i el cooperativisme, fomentant iniciatives de treball col·laboratiu i de proximitat.

Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Districte(s): 
Eixample
Tema: 
Acció social i comunitària
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Participació, transparència i rendició de comptes
Urbanisme, habitatge i mobilitat