Fer un mapeig dels prostíbuls legals i il·legals...

Fer un mapeig dels prostíbuls legals i il·legals i una revisió, participada amb tots els actors implicats, dels plans d’usos i de l'ordenança de llicències d'activitats econòmiques, per tal d’aconseguir una regulació coherent i sostenible de l'exercici de la prostitució no forçada.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Eixample
Tema: 
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Gènere
Migracions