Fer que tot el solar del carrer de Gallecs sigui per a equipaments municipals

Adquirir les parcel·les que falten perquè tot el solar del carrer de Gallecs sigui per a equipaments municipals, i adequar el solar del costat de l'escola Àngels Garriga com a espai verd amb jocs infantils mentre no es faci l'ampliació de l'escola.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Horta-Guinardó
Barri(s): 
La Font d'en Fargues
Tema: 
Acció social i comunitària
Cultura
Educació
Joventut
Participació, transparència i rendició de comptes
Societat del coneixement
Urbanisme, habitatge i mobilitat