Fer el passeig sota muralles

Fer el passeig sota muralles amb diàleg i consens amb associacions de veïns i veïnes, institucions escolars i entitats.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Ciutat Vella
Barri(s): 
El Gòtic
Tema: 
Cultura
Infància
Joventut
Urbanisme, habitatge i mobilitat