Fer de Barcelona una ciutat capdavantera en la lluita contra el canvi climàtic

El canvi climàtic és un dels majors reptes als quals s’enfronta la humanitat i, a la vegada, constitueix una gran oportunitat per reconfigurar la ciutat que volem. És urgent reduir radicalment les emissions de gasos d’efecte hivernacle, especialment les societats més riques que hi contribuïm de manera desproporcionada. És a la vegada una qüestió de justícia i de supervivència: per a nosaltres, per als nostres infants, per a les persones més vulnerables, que ja comencen a patir-ne les conseqüències, i per a la resta del món natural.

La política local té un paper clau en la lluita contra el canvi climàtic: les ciutats es troben a primera línia dels impactes sobre el canvi climàtic i poden dur a terme actuacions directes i efectives per reduir les emissions i avançar cap a ciutats en transició. A més, aquestes actuacions van unides a millores en la salut, l’entorn i la qualitat de vida de les persones, redueixen la dependència econòmica i generen ocupació verda local. Per caminar en aquesta direcció, proposem:

  • Impulsar polítiques transversals en aquest sentit i promourem la transició cap a un model energètic 100% renovable
  • Impulsar la mobilitat a peu i en bicicleta i el transport públic sostenible.
  • Evitar l’ús de combustibles fòssils en les activitats portuàries i fomentar l’estalvi d'energia i l'eficiència energètica.
  • Disminuir l’abocament i la crema de residus.
  • Promoure una agricultura ecològica.
  • Donar suport als circuits de comercialització curts i a les iniciatives que promoguin dietes amb menys consum de carn.
  • Afavorir el consum conscient i el turisme responsable.–Reduir la dependència respecte a sectors econòmics intensius en energia.
  • Desenvolupant estratègies d’adaptació als futurs escenaris climàtics. 
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Ecologia
Urbanisme, habitatge i mobilitat