Fer de Barcelona un referent en empreses compromeses socialment

Una gran part de l’activitat productiva i de serveis de la ciutat es desenvolupa sense tenir prou en compte els criteris de sostenibilitat social i ambiental. Per tal de modificar aquesta realitat, proposem:

  • Atorgar a les empreses que compleixin criteris socials i ambientals justos (sous dignes, contractació estable, salut laboral, participació) un segell municipal de qualitat, tot dotant de prestigi la marca de la Barcelona Ecosocial tant per a la població com per al turisme.

Per impulsar aquest procediment cal:

  • Crear un consell plural i independent encarregat de promoure el compliment i la revisió dels requisits, establint mecanismes de comunicació positiva amb el conjunt d’usuaris i usuàries de les activitats econòmiques susceptibles d’accedir a l’etiqueta.
  • Iniciar accions de control, en col·laboració amb la inspecció de treball i en diàleg amb les diferents organitzacions sindicals i patronals, de les condicions laborals dels treballadors i treballadores d’empreses instal·lades a la ciutat, sobretot les vinculades al sector turístic (el 33,8% dels expedients sancionadors del 2013 van ser a empreses d’aquest sector). 
  • Elaborar plans de promoció econòmica específics per a aquest àmbit. 
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Drets humans, civils i socials
Ecologia
Gènere
Joventut
Minories ètniques i culturals