Facilitar l’autoorganització i la participació de la gent jove

Volem una ciutadania crítica, implicada i compromesa i això exigeix potenciar i facilitar l’associacionisme i la participació del jovent. L’Ajuntament ha de facilitar la participació, cedint espais per a l’organització i l'autogestió juvenil així com àmbits de decisió a la ciutadania. Per això proposem:

  • Lluitar contra els problemes de locals, finançament i ús de l’espai públic per part de les associacions, i el jovent en general així com facilitar el coneixement i reconeixement social de la tasca associativa.
  • Desplegar, revisar i actualitzar el Pla d’Equipaments Juvenils de Barcelona.
  • Impulsar mecanismes que garanteixin espais de codecisió en tots els equipaments existents i en el disseny de les instal·lacions esportives de carrer (parcs, rocòdroms, pistes de skate), i els esdeveniments culturals especialment dirigits a les persones joves.
  • Retirar les acusacions particulars que l’Ajuntament exerceix en diferents casos judicials que criminalitzen la protesta en defensa dels drets bàsics.
Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Tema: 
Joventut
Participació, transparència i rendició de comptes