Executar un pla integral d’urbanització de carrers de la part alta

Executar un pla integral d’urbanització de carrers de la part alta del barri que inclogui millores d’accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques, replantejament dels sentits de circulació, voreres com a mínim en un dels laterals i espais lliures d’ús col·lectiu de caire esportiu.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Nou Barris
Barri(s): 
Vallbona
Tema: 
Urbanisme, habitatge i mobilitat