Evitar els desnonaments per motius econòmics

A Barcelona es produeixen al voltant de 20 desnonaments diaris, el 85% dels quals per impagament de lloguer. Entre 2 i 3 d’aquests desnonaments afecten llars en situació d’alta vulnerabilitat social. Davant d’aquest fet considerem indispensable:

  • Augmentar els recursos de les oficines d’habitatge perquè puguin prevenir els desnonaments i fer l’acompanyament de les famílies afectades. Aquest servei impulsarà un procediment de negociació amb els propietaris de l’habitatge en qüestió amb l’objectiu d’aconseguir un lloguer social que impedeixi el desnonament.

  • Establir una taula de negociació amb entitats financeres, fons voltors i grans propietats per aconseguir que les famílies que no tenen manera d'assumir el pagament de la hipoteca o del lloguer puguin quedar-se a casa seva en règim de lloguer social. El consistori denunciarà públicament les entitats financeres, els fons voltors i les grans propietats que no es mostrin favorables a la negociació i estudiarà altres mesures de pressió, com ara deixar d’operar amb les entitats bancàries en qüestió.

  • Aplicar el dret de tempteig i retracte en les transaccions d’habitatges hipotecats on viuen famílies en situació de vulnerabilitat, tal i com preveu el Decret Llei 1/2015 de 24 de març.

  • Garantir suport, atenció i seguiment a les petites propietats que es vegin afectades per impagaments de lloguer. L’Ajuntament estudiarà els motius d’impagament i en el cas que es tracti de dificultats econòmiques justificades promourà el lloguer social de l’habitatge i intervindrà perquè la propietat no es vegi afectada, establint ajudes al pagament del lloguer.

  • En cas de no poder aturar el desnonament es garantirà un reallotjament adequat. Es treballarà per ampliar el parc d’habitatge social mitjançant mesures com les multes als pisos buits en poder dels bancs, la construcció d’habitatge de lloguer social, etc.

Tipus Model de ciutat: 
Drets bàsics
Tema: 
Drets humans, civils i socials
Pobresa i exclusió
Urbanisme, habitatge i mobilitat