Estimular la creació de consells d'infants de barri o districte

El dret dels infants (persones menors de 18 anys) a ser escoltats i a decidir apareix ja en la Convenció sobre els Drets dels Infants de les Nacions Unides (1989). Amb l’objectiu de fomentar la participació dels infants a través dels consells o d'altres espais ad hoc o d'experiències que es puguin crear, defensem:.

  • Tenir en compte l’opinió i les necessitats dels infants (des de la seva perspectiva, sovint diferent de la del món adult) per fer millor les polítiques públiques que s’hi adrecen i que impliquen àmbits com l’educatiu, el del lleure i el temps lliure, el de l’ús del temps, el del benestar social, el de l’esport, el de la cultura o el de la incorporació, en edats ja adolescents, al mercat de treball.
  • Potenciar els consells d’infants o altres espais participatius, en l’àmbit del barri i/o del districte, i integrar-los en els processos d’elaboració i implementació de polítiques que els afecten. Això s’ha de fer també amb la complicitat d’altres actors com el jovent organitzat, el món educatiu (formal o en el lleure) o les famílies.
Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Tema: 
Infància
Participació, transparència i rendició de comptes