Establir una renda municipal complementària per a famílies que estiguin per sota del llindar de la pobresa

La crisi ha afectat durament les famílies de Barcelona i ha generat noves situacions de pobresa. Les polítiques injustes, a més, han fet pagar el preu de la crisi als col·lectius i els barris més vulnerables, cosa que ha generat un increment inèdit de les desigualtats. Avui, a Barcelona, la pobresa arriba a gairebé el 20% de la població.

Barcelona disposa de prou recursos perquè cap de les famílies visqui per sota del llindar de la pobresa o es quedi sense cobrir les necessitats bàsiques. Cal traslladar aquesta consideració a l’àmbit de les prioritats col·lectives, de les polítiques municipals. Avui els serveis socials assignen ajuts econòmics d’urgència en el marc del que podem considerar una política reactiva, molt fragmentada i infradotada en el volum de recursos. Cal anar més enllà. I per això proposem:

  • Superar l’actual política d’ajuts i establir un suport econòmic d’inclusió adreçat al conjunt de persones en situació de pobresa i amb dificultat de cobertura de qualsevol necessitat bàsica.

  • Incorporar aquest suport econòmic al catàleg de serveis socials municipals, i fixar una quantitat que asseguri a cada persona i de forma complementària un nivell de renda per sobre del llindar de la pobresa.

  • Avançar mentre el Parlament no aprovi la Renda Garantida de Ciutadania, cap a la consolidació d'aquest suport econòmic en forma d’una Renda Municipal Complementària, finançada amb recursos municipals a partir d’una clara reorientació de prioritats i vinculada a la resta de mesures que Barcelona En Comú proposa en aquest bloc de drets bàsics.

Tipus Model de ciutat: 
Drets bàsics
Tema: 
Drets humans, civils i socials
Envelliment
Gènere
Minories ètniques i culturals
Pobresa i exclusió
Pressupostos i fiscalitat