Establir una moratòria en la concessió de llicències d'allotjaments turístics

El turisme és una font important de riquesa de la ciutat. No obstant això, encara que Barcelona no pot viure sense el turisme, tampoc pot viure solament del turisme. Actualment, la mala gestió i els interessos d'alguns lobbies empresarials són la causa d'una sèrie de conflictes que s'associen al fenomen del turisme: augment dels preus, problemes de convivència, destrucció del teixit social i econòmic de barris sencers i banalització o saturació del paisatge urbà.

Perquè el turisme faci de Barcelona una ciutat atractiva per qui la visita, ha de ser regulat, de manera que resulti sostenible i no representi una font de conflicte amb els veïns i veïnes de la ciutat. Per tot això proposem:

  • Establir una moratòria de concessió de noves llicències per a tots els tipus d'allotjament turístic (habitatges d’ús turístic, hotels, albergs) fins a l'aprovació del Pla Especial Urbanístic de Regulació del Turisme.
  • Avaluar i diagnosticar l'oferta existent i l'impacte econòmic i social que té: accés a l'habitatge, ocupació de l'espai públic, mobilitat, diversitat d'usos i producció i gestió de residus.
  • Elaborar, amb la participació de tots els actors corresponents, un Pla Especial Urbanístic de Regulació del Turisme per a tota la ciutat, amb la finalitat d'avaluar amb profunditat l'impacte i les conseqüències socioeconòmiques d’aquesta activitat per establir criteris destinats a regular les llicències de tots els tipus d'allotjament: hotels, hostals, albergs, habitatges d'ús turístic, pensions, etc..
  • Crear a partir de la revisió de les condicions per al manteniment de les llicències existents una estratègia de descongestió de les zones sotmeses a una pressió ambiental i social més gran.
  • Estudiar, on no n'hi hagi problemes de congestió, iniciatives concretes de Bed and Breakfast amb controls fiscals, de transparència i de qualitat. 
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Ecologia
Pressupostos i fiscalitat
Turisme
Urbanisme, habitatge i mobilitat