Enfortir els serveis d’inspecció i sanció relacionats amb el turisme

És important que les diferents activitats econòmiques vinculades al turisme s'ajustin a la legalitat existent i adeqüin la seva activitat al bé comú. Amb aquest objectiu, i per distingir les bones i males pràctiques, proposem:

  • Impulsar mesures que retornin a l'habitatge el seu ús residencial. En aquesta línia, s'accelerarà el procediment administratiu per al tancament dels allotjaments turístics il·legals i es promourà el lloguer social com a mesura alternativa a les sancions econòmiques.
  • Prioritzar i reorientar les àrees d'inspecció municipals per fer complir les normatives sobre el turisme, que són necessàries per al bon funcionament de la ciutat i per a la qualitat de vida dels seus habitants.
  • Realitzar inspeccions aleatòries de llicències d'activitat durant tot l'any, així com revisar i auditar les llicències atorgades (hotels, albergs, etc.) per comprovar-ne la conformitat urbanística i per detectar-hi irregularitats i males pràctiques.
  • Supervisar els canals de comunicació i intermediació comercial d'allotjaments, així com l'estudi de l'eventual retirada de llicències als operadors que, a part dels habitatges amb llicència, ofereixin habitatges de manera irregular.
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Pressupostos i fiscalitat
Turisme
Urbanisme, habitatge i mobilitat