Emetre en directe els plens i els consells i assegurar un portal web institucional més exhaustiu, accessible i transparent

Actualment, al portal web és difícil trobar la informació relacionada amb els diferents espais de participació: d’una banda, s’emeten en directe els plens, que es publiquen juntament amb l’ordre del dia i posteriorment amb l’acta de la reunió, però, de l’altra, la informació sobre els consells sectorials és incompleta i fins i tot inexistent en el cas dels consells de barris o de districte.

L’objectiu d’aquesta mesura és assegurar que la informació relacionada amb els espais de participació estigui disponible de forma  completa i amb prou temps per garantir la participació ciutadana. Per això proposem:

  • Emetre en directe tots els plens, consells de barri, consells de districte i altres espais de participació
  • Garantir l’accés a la informació amb la publicació en tots els casos de l’ordre del dia, el vídeo, l'acta i el document de treball de la sessió, assegurant que els materials són accessibles i comprensibles i estan disponibles en formats oberts.
  • Crear un espai centralitzat al portal web que faciliti la ràpida localització de la informació, amb independència que aquesta també es publiqui en cada un dels espais propis, i millorar la cerca d’informació mitjançant l’ús d’etiquetes en els documents escrits i audiovisuals. 
Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Tema: 
Participació, transparència i rendició de comptes