Elaborar un projecte d’urbanització de l’entorn de l'Estació de França

Elaborar de manera participada un projecte d’urbanització de l’entorn de l'Estació de França.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Ciutat Vella
Tema: 
Ecologia
Urbanisme, habitatge i mobilitat