Elaborar un projecte de zona lúdica esportiva a la part baixa de l’aqüeducte

Elaborar un projecte de zona lúdica esportiva a la part baixa de l’aqüeducte que hi prevegi la ubicació dels equipaments previstos al pla del barri.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Nou Barris
Barri(s): 
Ciutat Meridiana
Tema: 
Esports i lleure
Joventut
Urbanisme, habitatge i mobilitat