Elaborar un pla d'usos i projectes urbanístics participats

Elaborar un pla d’usos del barri que garanteixi la convivència d’activitats i la priorització de la qualitat de vida del veïnat. Garantir la participació veïnal en tots els projectes urbanístics del barri: la reforma del Paral·lel, els patis del mercat de Sant Antoni o la ronda de Sant Antoni.

Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Districte(s): 
Eixample
Barri(s): 
Sant Antoni
Tema: 
Acció social i comunitària
Participació, transparència i rendició de comptes
Urbanisme, habitatge i mobilitat