Elaborar un pla d’usos per ampliar les zones verdes als solars buits i recuperar-ne de privats en desús per a l'ús públic

Elaborar un pla d’usos per ampliar les zones verdes als solars buits i recuperar-ne de privats en desús per a l'ús públic

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Nou Barris
Barri(s): 
Porta
Tema: 
Ecologia
Participació, transparència i rendició de comptes
Urbanisme, habitatge i mobilitat